Termeni și condiții

Acești termeni și condiții se aplică utilizării și înregistrării pe acest site la adresa shop.dunia.ro („site-ul”). Citiți cu atenție înainte de a le utiliza sau de a vă înregistra pe site-ul nostru.

Prin utilizarea, conectarea sau înregistrarea la acest site sunteți de acord să respectați acești termeni. Dacă nu acceptați sau nu doriți să respectați acești termeni și condiții, vă rugăm să nu utilizați sau să nu vă înregistrați pe acest site.

Acest site este administrat de Cuvinte de vânzare, o companie înregistrată în România, cu sediul în strada Ioan Muresan, 53, Bl.33, Sc.A, Et. 1, Ap. 4 , Timisoara, nr. reg. com. J/35/1700/2012 , CUI 30434400.

  1. INFORMAȚII PERSONALE

Prin inregistrarea pe site, ne veti oferi câteva informații despre dvs., iar noi ne vom ocupa de aceste informații în conformitate cu politica noastră de confidențialitate . Dacă doriți să primiți o copie a politicii noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail: pauladunia21@gmail.com.

  1. UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Aveți permisiunea de a utiliza acest site și orice material sau conținut conținut aflat pe acesta, numai pentru uz personal, necomercial. Orice altă utilizare a acestui site este strict interzisă. Nu este posibil să imprimați, să descărcați sau să copiați extrase ale site-ului, să modificați documentele sau graficele aferente pe acest site în nici un fel sau să utilizați orice grafică de pe acest site separat de textul însoțitor. Niciunul din materialele sau conținutul conținut în acest site nu poate fi reprodus, stocat, transmis, afișat, distribuit, vândut, exploatat comercial sau inclus în nici un sistem sau serviciu de recuperare electronică publică sau privată și nu pot fi făcute lucrări derivate în legătură cu acestea.

Nu vi se acordă drepturi în drepturile de autor, mărci comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală din oricare dintre materialele de pe acest site web.

  1. CONȚINUT ȘI ACCES

Ne străduim să asigurăm că informațiile de pe acest site sunt corecte și complete; cu toate acestea, nu garantăm exactitatea și caracterul complet al informațiilor de pe acest site web. Materialul de pe acest site este furnizat „ca atare” fără condiții, garanții sau alte condiții de orice natură. Excludem toate declarațiile, garanțiile, condițiile și alți termeni care ar putea avea efect în legătură cu acest site. Informațiile referitoare la descrierea și utilizarea produselor sunt doar cu titlu informativ și nu trebuie să se bazeze pe aceste informații.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări materialelor de pe acest site web sau de produsele și prețurile descrise în acesta, în orice moment, fără notificare. Materialele de pe acest site pot să nu mai fie actualizate și nu ne angajăm să actualizăm astfel de materiale.

Deși încercăm să punem la dispoziția dvs. acest site web, 24 de ore pe zi, nu vom fi responsabili dacă, din orice motiv, acest site este indisponibil la un moment dat sau pentru o anumită perioadă. Accesul la acest site poate fi suspendat temporar și fără notificare în caz de defecțiune, întreținere sau reparație a sistemului sau din motive care nu țin de controlul nostru sau pentru a îmbunătăți, actualiza sau modifica materialul de pe site. Nu promitem că acest site Web va fi lipsit de erori sau componente dăunătoare.

Dacă alegeți sau aveți la dispoziție un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice altă informație, ca parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați aceste informații drept confidențiale și nu trebuie să le dezvăluiți unei terțe părți. Avem dreptul să dezactivăm în orice moment orice cod de identificare a utilizatorului sau parolă, fie că ați ales-o voi sau a fost alocată de noi, dacă în opinia noastră nu ați respectat niciuna dintre prevederile acestor termeni și condiții. Trebuie să ne anunțați imediat dacă credeți că parola dvs. este cunoscută de altcineva sau dacă este probabil să fie utilizată în mod neautorizat. Dacă da, trebuie să vă schimbați imediat parola.

Sunteți responsabil pentru a face toate aranjamentele necesare pentru a avea acces la site. De asemenea, sunteți responsabil pentru a vă asigura că toate persoanele care accesează site-ul prin conexiunea dvs. la internet cunosc acești termeni și că se conformează acestora.

  1. RĂSPUNDERE

Vă garantăm că orice produs achiziționat de la noi prin intermediul acestui site web trebuie să respecte, în toate aspectele semnificative, descrierea prezentată pe acest site web, trebuie să fie de o calitate satisfăcătoare și să se potrivească scopurilor pentru care alte produse de acest tip sunt furnizate de obicei. Orice alte garanții de orice fel, în legătură cu produsele, sunt excluse în cea mai mare măsură posibilă prin lege.

Răspunderea noastră pentru pierderile pe care le suferiți ca urmare a utilizării sau înregistrării dvs. pe acest site sau a comenzii și utilizării produselor este strict limitată la prețul de achiziție al produselor achiziționate. În cazul în care folosirea materialelor de pe acest site conduce la necesitatea de service, reparare sau corectare a echipamentelor, a software-ului sau a datelor, vă asumați toate costurile aferente.

Nu suntem responsabili pentru pierderi indirecte sau consecvente care au loc ca efect secundar al pierderii sau pagubelor principale și care nu sunt prevăzute de dvs. și de noi, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea de venituri, pierderea afacerii, a profiturilor sau contractelor, pierderea economiilor anticipate sau pierderea de date. Atunci când o jurisdicție nu permite excluderea răspunderii pentru pierderi indirecte sau consecvente, răspunderea noastră este limitată la cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă în acele jurisdicții.

Sunteți de acord să ne despăgubiți în totalitate împotriva tuturor revendicărilor, răspunderii, daunelor, pierderilor, costurilor (inclusiv taxelor legale rezonabile) rezultate ca urmare a nerespectării de către dvs. a acestor termeni și condiții atunci când dvs. sau orice altă persoana care utilizează datele de înregistrare utilizați sau vă înregistrați la acest site. Putem să vă anulăm utilizarea sau înregistrarea la acest site sau să vă interzicem să cumpărați alte produse prin intermediul acestui site web dacă considerăm că ați încălcat acești termeni și condiții.

  • POLITICA DE UTILIZARE ACCEPTABILĂ

Puteți utiliza sau să vă înregistrați pe acest site numai în scopuri legale. Nu aveți dreptul să utilizați sau să vă înregistrați pe acest site în nici un fel care încalcă orice lege sau reglementare locală, națională sau internațională aplicabilă în vreun fel care este ilegal sau fraudulos sau are vreun scop sau efect ilegal sau fraudulos. De asemenea, sunteți de acord să nu accesați fără autoritate, să interferați cu, să distrugeți sau să perturbați orice parte a acestui site web sau orice software utilizat în furnizarea acestui site web.

Nu trebuie să utilizați în mod abuziv acest site introducând cu bună știință viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale care sunt dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la site-ul web, la serverul pe care este stocat acest site web sau la orice server, computer sau bază de date conectate la acest site web. Nu trebuie să atacați acest site prin intermediul unui atac de refuz al unui serviciu sau al unui atac distribuit de serviciu distribuit.

Vom raporta o astfel de încălcare a acestei dispoziții autorităților competente în materie de aplicare a legii, cu care vom colabora, dezvăluindu-le identitatea acestora. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a utiliza sau de a vă înregistra pe acest site va înceta imediat.

Nu vom fi răspunzători pentru nici o pierdere sau daună cauzată de un atac distribuit de serviciu distribuit viruși sau de alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic, care pot infecta echipamentul computerului, programele de calculator, datele sau alte materiale de proprietate datorate utilizării sau înregistrării dvs. pe acest site sau descărcarea oricăror materiale publicate pe acesta sau pe orice site web legat de acesta.

  • LINK-URI LA ȘI DIN ALTE SITE-URI WEB

Dacă se utilizează linkuri către site-uri terțe, atunci veți părăsi automat acest site și veți face acest lucru în totalitate pe propriul risc. Nu suntem răspunzători pentru site-urile web ale terților, pentru politicile de publicitate, conținut, disponibilitate sau de confidențialitate ale acestora, nici pentru pagubele, pierderile sau infracțiunile cauzate sau presupuse a fi cauzate de utilizarea sau dependența de o astfel de publicitate, conținut, disponibilitate sau politică de confidențialitate. Prin urmare, nu acceptăm și nu facem nici o declarație despre ele, niciun material găsit acolo sau despre orice rezultate care ar putea fi obținute din utilizarea acestora. Aceste linkuri sunt furnizate în întregime numai pentru informarea dvs. Ar trebui să examinați cu atenție termenii și politicile de confidențialitate ale tuturor celorlalte site-uri pe care le vizitați.

Dacă doriți să creați un link către pagina de pornire a acestui site, puteți face acest lucru într-un mod corect și legal, pe baza căruia vă conectați, dar nu prin duplicarea paginii de pornire a acestui site și respectând următoarelor condiții:

–             nu există nici o încercare de a elimina, distorsiona sau modifica în alt mod dimensiunea sau apariția sau copierea mărcilor comerciale sau a siglelor;

–             nu este creat un cadru sau alt browser sau un mediu de frontieră în jurul acestui site;

–             nu înseamnă în niciun fel că noi susținem alte produse sau servicii decât cele ale noastre;

–             nu vă prezentați în mod eronat relația dvs. cu noi și nu prezentați alte informații false despre noi sau produsele noastre sau stricați reputația noastră sau profitați de ea;

–             nu utilizați altfel niciuna dintre mărcile noastre comerciale afișate pe acest site fără permisiunea noastră expresă scrisă;

–             nu vă conectați la un site pe care nu îl dețineți;

–             site-ul dvs. nu are un conținut neplăcut, ofensator, controversat sau care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei alte persoane sau nu respectă în orice caz toate legile și reglementările aplicabile.

Site-ul dvs. web trebuie să respecte în toate privințele politica noastră de utilizare acceptabilă menționată mai sus.

Ne rezervăm dreptul de a revoca drepturile acordate în această clauză pentru încălcarea acestor termeni și condiții și pentru a lua orice acțiune pe care o considerăm potrivită.

  • GENERAL

Prezentul contract dintre dvs. și Dunia vă implică pe dvs. și pe noi, pe succesorii și asociații. Nu puteți transfera, aloca, încasa sau dispune altfel acest Contract sau vreunul dintre drepturile sau obligațiile care decurg din acesta, fără consimțământul nostru prealabil scris. Putem transfera, aloca, încasa, subcontracta sau dispune altfel acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile care decurg din acesta, în orice moment pe durata contractului.

Putem, la discreția noastră, să refuzăm să furnizăm oricare dintre produsele noastre oricărei persoane din orice motiv sau să decidem retragerea produselor de pe site în orice moment.

Nu vom fi răspunzători sau responsabili pentru neîndeplinirea sau întârzierea în îndeplinirea oricăror obligații care decurg din acest Contract cauzate de evenimente care nu se află în controlul nostru rezonabil (eveniment de forță majoră). Performanța noastră în temeiul prezentului Contract este considerată suspendată pentru perioada în care evenimentul de forță majoră continuă și vom avea o prelungire a duratei de execuție pe durata acelei perioade. Vom folosi eforturile noastre rezonabile pentru a aduce la bun sfârșit Evenimentul de Forță Majoră sau pentru a găsi o soluție prin care obligațiile noastre din cadrul acestui Contract pot fi îndeplinite în ciuda evenimentului de forță majoră.

Dacă nu reușim să insistăm asupra îndeplinirii stricte a oricăreia dintre obligațiile care decurg din prezentul Contract sau dacă nu reușim să exercităm vreunul dintre drepturile sau căile de atac pe care ni le-am dreptul în temeiul prezentului Contract, nu constituie o renunțare la aceste drepturi sau căi de atac și nu vă va scuti de respectarea acestor obligații. O renunțare de către noi a oricărei neplăți de către dvs. nu va constitui o renunțare la orice neplată ulterioară sau prealabilă.

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract este determinată de orice autoritate competentă ca fiind nevalidă, ilegală sau inaplicabilă în orice măsură, o astfel de prevedere va fi separată de prevederile rămase, care vor continua să fie valabile în cea mai mare măsură permisă de lege.

Prezentul Contract și orice document în mod expres menționat în acesta reprezintă întregul acord între noi în legătură cu obiectul prezentului Contract și înlocuiește orice acord, înțelegere sau aranjament prealabil între noi, oral sau în scris. Fiecare dintre noi recunoaștem că, la încheierea acestui Contract, niciunul dintre noi nu sa bazat pe nicio reprezentare, angajament sau promisiune oferită de cealaltă sau nu a fost implicată în nimic din ceea ce a fost spus sau scris în negocierile dintre noi înainte de acest Contract, cu excepția cazurilor în care acest lucru este explicit. Intenționăm să ne bazăm pe acest Contract și pe orice document în mod expres menționat în acesta în legătură cu obiectul prezentului Contract. Orice modificare a acestui Contract trebuie confirmată în scris de amândoi.

Prezentul Contract va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legea română. Eventualele litigii apărute în legătură cu prezentul Contract se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

  • MODIFICĂRI LA TERMENI ȘI CONDIȚII

Acești termeni și condiții pot fi actualizați și/ sau modificați. Ar trebui să verificați periodic site-ul web pentru a revedea termenii și condițiile cele mai actuale.

Veți fi supuși termenilor și condițiilor în vigoare în momentul în care utilizați site-ul Web. Veți fi supuși termenilor și condițiilor în vigoare în momentul în care comandați Produsele, cu excepția cazului în care este necesară o modificare a acestor termeni și condiții de către o lege sau o autoritate guvernamentală (caz în care se va aplica utilizării anterioare a Site-ul web și / sau comenzile plasate anterior de dvs.) sau în cazul în care vă notificăm modificarea acestor politici sau acești termeni și condiții înainte de a vă trimite Comanda de expediere a comenzii (caz în care avem dreptul să presupunem că ați acceptat termenii și condițiile modificate, cu excepția cazului în care ne notificați contrariul în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea de către dvs. a produselor).

  1. RETUR

Procedura de retur

Produsele returnate trebuie sa fie noi, nefolosite, fara miros, urme de uzura fizica sau deteriorare.

In cazul in care doresti sa returnezi/ schimbi un produs achizitionat trebuie sa ne comunici explicit aceasta intentie, in termen de 3 zile de la receptia produsului, pe e-mail la adresa pauladunia21@gmail.com.

Dupa analizarea solicitarii tale, iti vom confirma detaliile solutionarii returului. Avand in vedere ca ne dorim sa fii pe deplin multumit/-a de produsele Tricoul Inteligent, te asiguram ca vom face tot posibilul sa rezolvam solicitarea ta de retur.

Restituirea contravalorii produsului, cu exceptia taxelor care se retin, se va efectua prin card (in cazul platilor efectuate prin card) sau banca (in cazul platilor efectuare cash sau prin banca), in termen de maxim 30 zile lucratoare de la receptia si verificarea produsului in fabrica. Te vom anunta pe e-mail/ telefonic imediat ce restituirea contravalorii produsului a fost procesata. Te rugam sa ai in vedere un interval de pina la 30 zile lucratoare pana la receptia contravalorii produselor returnate.